ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:   Πτυχίo του Πανεπιστημίου του Κοννέκτικατ (Η.Π.Α.) – 1992

Ειδίκευση: Ηλεκτρολόγος Μηχανικος

Πιστοποιητικό Διδασκαλίας στην Αγγλική γλώσσα

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:  Λογισμικά: Lotus Notes, MS Outlook, Excel, Word

Βάσεις Δεδομένων:  Siebel, Omnis

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά

Καθηγήτρια Αγγλικών, Αμυκλες, Σπάρτη

.   Διδάσκω Αγγλικά κατ’οίκον για την απόκτηση πιστοποιημένων πτυχίων έως και το Proficiency.

 

Scroll to top