Λεπτομέρειες λίστας

Κασινά Μαρίνα

Κασινά Μαρίνα

Σπουδές
 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα: Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Πτυχιούχος: Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Σεπτέμβριος 2012-Σεπτέμβριος 2016)

 • Πρακτική Άσκηση στον Σύνδεσμο Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης  (Association des Professeurs de Français de Formation Universitaire) (Ιούλιος, Σεπτέμβριος- Οκτώβριος 2016) (Πρακτική Άσκηση πάνω στο Αντικείμενο της Γραμματειακής Υποστήριξης).

 

 

 

Προϋπηρεσία
 • Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κ.Βασιλά (Σεπτέμβριος 2017-Μαϊος 2018)

       Θέση: Καθηγήτρια Γαλλικών

 

Σεμινάρια  

Σεμινάρια με βεβαιώσεις παρακολούθησης

2016

 

 • "Η καλλιέργεια της γλώσσας στο Νηπιαγωγείο" (Ανοιχτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης)

 

 • ʺ Conceptualiser et pratiquer la langue-culture française en contexte scolaire hétérogèneʺ (Association des Professeurs de Français de Formation Universitaire)

 

 • "Καλλιεργώντας Τις Δεξιότητες του Εκπαιδευτικού" (Πανελλήνιος Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής Φιλολογίας-Πα.συ.κα.γα)

 

 • "Πόσο σίγουροι είμαστε αλήθεια για τις γνώσεις μας;" (Πα.συ.κα.γα)

 

 • "Δυσκολίες του ελληνόφωνου μαθητή στην εκμάθηση της Γαλλικής" (Πα.συ.κα.γα)

 

 • "Ο Εκπαιδευτικός ως φορέας αλλαγής για ένα βιώσιμο μέλλον" (Πα.συ.κα.γα)

 

 • "Μαθησιακές Δυσκολίες: Έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση" (Πα.συ.κα.γα)

 

 • "Ποιος είναι ο καλός εκπαιδευτικός: Προς μια ψυχαναλυτικά φωτισμένη Παιδαγωγική" (Πα.συ.κα.γα)

 

 • "Η πνευματική νοημοσύνη στην παιδαγωγική διαδικασία" (Πα.συ.κα.γα)

 

 • "Εστιάζοντας στο ουσιώδες ερώτημα: η Λογοτεχνία ως ερέθισμα σκέψης και ως όχημα κατανόησης ιδεών και αντιλήψεων μέσα και έξω από το σχολείο" (Πα.συ.κα.γα)

 

 • "Νεοαφιχθέντα παιδιά μεταναστών στο Ελληνικό Δημόσιο Σχολείο: Εκτιμήσεις και πολιτικές προσέγγισης και αντιμετώπισης της υπάρχουσας κατάστασης" (Πα.συ.κα.γα)

 

 • "Διαχείριση της αναβλητικότητας" (Πα.συ.κα.γα)

 

 • "Οι θετικές διαπροσωπικές σχέσεις ως μέσο διαχείρισης αρνητικών εργασιακών συνθηκών, προσωπικής ανάπτυξης και θετικού οργανωτικού κλίματος"  (Πα.συ.κα.γα)

 

 • "Τεχνολογίες στην τάξη του σήμερα:Εφαρμογές και Προγράμματα, αλληλοκατανόηση στις ρομανικές γλώσσες" (Πα.συ.κα.γα)

 

 • "L’école de demain" (Association des Professeurs de Français)

 

 • "Επιχειρηματικότητα και Θεωρητικές σπουδές" (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

 

 

 2015

 

 • "Τα επαγγέλματα του μέλλοντος" (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών)

 

 

 • "Καταρτίζοντας τον σύγχρονο εκπαιδευτικό" (Πα.συ.κα.γα)

 

 • "Σύγχρονα διαδικτυακά εργαλεία για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας" (Πα.συ.κα.γα)

 

 • "Βασικές επαγγελματικού προσανατολισμού για εφήβους (και όχι μόνο)" (Πα.συ.κα.γα)

 

 • "Η ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) ως μοχλός ευαισθητοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού του Δημόσιου τομέα" (Πα.συ.κα.γα)

 

 • "Καινοτομώ = Απλοποιώ: Διδάσκοντας τις βασικές έννοιες στο Δημόσιο σχολείο με την βοήθεια απλών υλικών" (Πα.συ.κα.γα)

 

 • "Επιλέγω και δημιουργώ ευέλικτο και διαδραστικό διδακτικό υλικό" (Πα.συ.κα.γα)

 

 • "Εκφοβισμός μεταξύ συναδέλφων στη σχολική κοινότητα:Βιωματικό εργαστήριο" (Πα.συ.κα.γα)

 

 • "Εκφοβισμός μεταξύ εργαζομένων στο σχολείο. Διαχείριση συναισθημάτων και επικοινωνία στη σχολική κοινότητα. Βιωματικό εργαστήριο" (Πα.συ.κα.γα)

 

 • "Ενισχύοντας τα κίνητρα μάθησης στη σχολική τάξη: Βιωματικές τεχνικές και παρεμβάσεις πρόληψης" (Πα.συ.κα.γα)

 

 • "Σύγχρονες τάσεις και πρακτικές στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών" (Πα.συ.κα.γα)

 

 • "Η εκπαίδευση/ κατάρτιση των εκπαιδευτικών σήμερα: Από τις γνώσεις στις ικανότητες/ δεξιότητες" (Πα.συ.κα.γα)

 

 • "Μαθητές με χαρίσματα και ταλέντα στην εκπαιδευτική διαδικασία" (Πα.συ.κα.γα)

 

 • "Η φαντασία και το παιχνίδι στη Διδακτική της ξένης γλώσσας" (Πα.συ.κα.γα)

 

 • "Δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων με βάση τις αρχές της κινούμενης εικόνας" (Πα.συ.κα.γα)

 

 • "Ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων στο χώρο" (Πα.συ.κα.γα)

 

 • "Διαφοροποιημένη Διδασκαλία: Από τους περιορισμούς και τις δυσκολίες στην πρακτική εφαρμογή. Ένα διδακτικό παράδειγμα στην Ιστορία" (Πα.συ.κα.γα)

 

 • " "Voilà ma famille" (Action.fr-gr 1, Unité 2): Une proposition didactique concrète  et detaillée  pour utiliser le manuel scolaire en intégrant T les tic" (Πα.συ.κα.γα)

 

 • "Το Δίκτυο πρόληψης και αντιμετώπισης των φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού: Στόχοι και προοπτικές" (Πα.συ.κα.γα)

 

 • "Like": Πώς θα αποσπάσετε την "αποδοχή" των μαθητών. Η επίδραση των site κοινωνικής δικτύωσης στη συμπεριφορά και πώς το σχολείο άλλαξε για πάντα: "Κυρία, πώς ζούσατε χωρίς το facebook?" (Πα.συ.κα.γα)

 

 • "Mindfulness &Coaching: Ζήστε στο "εδώ και τώρα" Και αλλάξτε τη ζωή σας με θετικό τρόπο" (Πα.συ.κα.γα)

 

 • "Σχολική κοινότητα: "Εμπόλεμη ζώνη" ή χώρος αρμονικής συνύπαρξης ; Τρόποι αντιμετώπισης-καλές προοπτικές" (Πα.συ.κα.γα)

 

                                              2014

 

 • "Η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση και προστασία των θυμάτων" (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών)

 

 • "Ο εκπαιδευτικός του 21ου αιώνα: Προκλήσεις και προοπτικές" (Πα.συ.κα.γα)

 

 • "Νέες διδακτικές προσεγγίσεις που στηρίζονται στη διαθεματικότητα: Παραδείγματα" (Πα.συ.κα.γα)

 

  • "Η παιδαγωγική διάσταση των νέων τεχνολογιών: Προκλήσεις και περιορισμοί" (Πα.συ.κα.γα)

 

  • "Η φήμη του εκπαιδευτικού" (Πα.συ.κα.γα)

 

  • "Εσωτερικές αναζητήσεις με τη βοήθεια της Φιλοσοφικής συμβουλευτικής" (Πα.συ.κα.γα)

 

  • "Εκπαιδευτικές πολιτικές και εργαλεία Διδασκαλίας με τη χρήση των νέων τεχνολογιών" (Πα.συ.κα.γα)

 

  • "Από την επιμόρφωση στην πράξη: Παράδειγμα σχεδίου μαθήματος με τη χρήση εργαλείων web 2.0" (Πα.συ.κα.γα)

 

  • "Διδάσκω Γαλλικά στο Δημοτικό: Από τη μετάδοση γνώσης στο σχεδιασμό ενός διαδραστικού και παιγνιώδους μαθήματος στην Ε΄ και τη Στ' Δημοτικού: 2 ενδεικτικά σχέδια μαθήματος" (Πα.συ.κα.γα)

 

 • "Σεμιναριακά μαθήματα" Πραγματολογίας του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

 

 • Διεπιστημονικόν σεμινάριον Ειδικής Αγωγής

 

  • "Ο άνθρωπος ως ψυχή και σώμα και η επιστημονική έρευνα των προβλημάτων της Ειδικής Αγωγής"  (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

 

 

 • "Τα χαρισματικά παιδιά ως επένδυση στο μέλλον" (Εκπαιδευτήρια "Γείτονας")

 

 

 2013

 

 

 • "L’Iinformation sur les études de Master en France" (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών)
 • "Η Διδασκαλία ξένων γλωσσών σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες" (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών)
 • "Η Παγκόσμια διακυβέρνηση εκτός λειτουργίας" (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών)

 

Ξένες Γλώσσες ·         Γαλλικά (υψηλό επίπεδο)

·         Αγγλικά (μέτριο επίπεδο)

 

Τοποθεσία

Στοιχεία επικοινωνίας

Scroll to top