Λεπτομέρειες λίστας

Σταματίνα Παυλίδου

Σταματίνα Παυλίδου

ΚΥΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : Πτυχιούχος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: σε θέματα Ιταλικής Λογοτεχνίας και ποίησης στη Φιλοσοφική σχολή  Facolta’           diLettereeFilosofia του Παν/μίου  της Ρώμης «TΟRVERGATA ».

ΞΕΝΕΣΓΛΩΣΣΕΣ

Αγγλικά (ΑΡΙΣΤΑ) : ProficiencyofMichigan .Λήψη διπλώματος 1/3/1997.

Ιταλικά(ΑΡΙΣΤΑ):Πτυχίο από το τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της                                                                    Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Παν/μίου

Ισπανικά (Πολύκαλά): DiplomadeEspanolcomolenguaextranjera  (Niveltermedio).                     Λήψη διπλώματος 22/7/2005.

ΣΠΟΥΔΕΣ

1994: Παρακολούθηση μαθημάτων στο Παν/μιο TORVERGATA στη Ρώμη.

1996:Πτυχιούχος Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης,Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

2001:Πιστοποιητικό από Σχολή Η/Υ TECHNOKINDS – TECHNOPLUS. ΕκμάθησηH/Y.

2006: ΠιστοποιητικόECDLPROGRESSCERTIFICATE

ΑΛΛΕΣΓΝΩΣΕΙΣ

2007: Χρήση των περισσοτέρων έτοιμων προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών(Word,Excel,κ.λ.π.)καθώς και γνώσεις INTERNET.ΠιστοποιητικόECDLPROGRESSCERTIFICATE.

ΓνώσητουSAP.

2004- Σήμερα:Από το 2004 παρακολουθώ μαθήματα Ισπανικών στο φροντιστήριο ALS (ANGLIALANGUAGESSCHOOLEDUCATIONCENTRE) στηνΚόρινθογιαταεπίπεδαAvanzadoκαιSuperior.

Ασχολούμαι  με την μετάφραση κειμένων από τα Ισπανικά σταΕλληνικά και             αντίστροφα

Τοποθεσία

Στοιχεία επικοινωνίας

Scroll to top