Ένταξη σε επιδοτούμενα ξενόγλωσσα μαθήματα

Προσκαλούνται τα εκπαιδευτικά κέντρα ξένων γλωσσών και καθηγητές να δηλώσουν συμμετοχή για να ενταχθούν στα επιδοτούμενα προγράμματα Ο.Α.Ε.Δ-Λ.Α.Ε.Κ έως 100% επιδοτήσεις για τα μαθήματα ξένων γλωσσών που θα γίνονται στα φροντιστήρια στο προσωπικό και τα στελέχη των επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα όλο το χρόνο για να λαμβάνουν υψηλές επιδοτήσεις.

Πρόταση συνεργασίας της εταιρείας επενδύσεων AKG INVESTMENT LTD (ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ) στα επιδοτούμενα προγράμματα ξένων γλωσσών ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ

Είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα με τα προγράμματα ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ διατίθενται  κάθε χρόνο εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στις επιχειρήσεις που έχουν προσωπικό. Παρά ταύτα, σχεδόν στο σύνολό τους μένουν ανεκμετάλλευτα, διότι ούτε οι επιχειρηματίες επισκέπτονται τα κέντρα ξένων γλωσσών και τους καθηγητές για να ζητήσουν την εκπαίδευση του προσωπικού τους, αλλά και τα κέντρα ξένων γλωσσών αδιαφορούν στην μέγιστη αυτή δυνατότητα να έχουν μια συνεχή ροή εσόδων από τις επιδοτήσεις που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις.

Το Πανελλαδικό Δίκτυο πρωτοπόρος στην ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών, δημιούργησε την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης για προγράμματα ξένων γλωσσών επιδοτούμενων προγραμμάτων ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ. Στην πλατφόρμα εντάσσονται 100 δυναμικοί εμπορικοί αντιπρόσωποι, (άριστα εκπαιδευμένοι πωλητές) οι οποίοι θα επιλέγουν και θα προτρέπουν τους επιχειρηματίες να κατευθύνονται στα κέντρα ξένων γλωσσών της περιοχής τους που είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα. Παράλληλα 500 επιλεγμένα κορυφαία εκπαιδευτικά κέντρα και 200 επιλεγμένοι δυναμικοί καθηγητές αναλογικά σε όλη την Ελλάδα, θα εκπαιδεύουν το προσωπικό των επιχειρήσεων.

Σημείωση:  Η πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης επιδοτούμενων προγραμμάτων ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ είναι συνδρομητική. Το κόστος είναι 300 ευρώ αλλά για λίγες μέρες είναι 200 για 3 χρόνια και περιλαμβάνει

*Την δημιουργία και ανάπτυξη ιστοσελίδας/προφίλ του φροντιστηρίου σας  εντός της πλατφόρμας

*την αποστολή του απαραίτητου  εγχειριδίου οργάνωσης όλης της διαδικασίας ένταξης και οργάνωσης της λειτουργίας των επιδοτούμενων προγραμμάτων

*την ανεύρεση και προσέλκυση των επιχειρήσεων για το φροντιστήριό σας από τους εμπορικούς αντιπροσώπους της εταιρείας μας στη περιοχής σας

*πλήρη υποστήριξη στις διαδικασίες μεταξύ ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ και επιχειρήσεων

Δείτε το σύνδεσμο για τη διαδικασία ένταξης σας στη πλατφόρμα: https://panelladiko-diktyo.gr/egkrisi-energopoiisi/

Παρακαλούμε για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες μας.

Με εκτίμηση, Γιώργος Γεωργίου Υπεύθυνος Επικοινωνίας 

 www.panelladiko-diktyo.gr panelladiko.diktyo@gmail.com