ΕΝΤΑΧΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ.

Εάν έχετε εκπαιδευτικό κέντρο ξένων γλωσσών σας δίνεται η δυνατότητα να αυξήσετε τα έσοδα σας στο μέγιστο δυνατό βαθμό να έχετε εργασία όλο τον χρόνο σε όποια περιοχή της Ελλάδος και αν έχετε το εκπαιδευτικό σας κέντρο και να λαμβάνετε υψηλές αμοιβές από τα επιδοτούμενα μαθήματα-σεμινάρια Ο.Α.Ε.Δ. Λ.Α.Ε.Κ. που γίνονται σε όλη τη χώρα. Ενταχθείτε στη πλατφόρμα του πανελλαδικού δικτύου για να σας βλέπουν και να σας επιλέγουν οι επιχειρηματίες και οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι-πωλητές του νομού σας. 

Ξεκινάει άμεσα έντονη προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τηλεόραση, ραδιόφωνο για την ενημέρωση και προσέλκυση όλων των επιχειρήσεων που δικαιούνται επιδοτήσεις να ενταχθούν στα επιδοτούμενα προγράμματα.

Εξασφαλισμένη γόνιμη εποικοδομητική εργασία όλο το χρόνο στη περιοχή σας.

    [recaptcha]